Poikkeuksellisesta sähkömarkkinatilanteesta johtuen sähkösopimustarjontamme on tavallista suppeampi

13.10.2023

Poikkeuksellisesta sähkömarkkinatilanteesta johtuen toimitamme sähkösopimuksia toistaiseksi vain nykyisille sähköasiakkaillemme. Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella (Turun kaupunki pois lukien Paattinen) tarjoamme toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Louna Tunti-sopimusta.

 

Due to the exceptional situation in the electricity market, we deliver electricity contracts only to our current electricity customers for the time being. In the area of ​​Turku Energia Sähköverkot Oy's distribution network (excluding Paattinen area) we are obliged to deliver electricity. For those customers we offer Louna Tunti-contract.

 

På grund av den exceptionella situationen på elmarknaden levererar vi tills vidare elavtal enbart till våra nuvarande elkunder. Som leveransskyldig produkt på Turku Energia Sähköverkot Oy:s distributionsnätsområde erbjuder vi Louna Tunti-elavtal.