Pientuotannon netotus 1.1.2023 alkaen

09.01.2023

Pientuotannon netotus lyhyesti

Turku Energia Sähköverkot Oy ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja pientuotannon netotuksen. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA.

1.1.2023 alusta mittausjakson (tunti, myöhemmin vartti) kulutus ja tuotanto netotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Verkkoyhtiön vastuulla netotuslaskennassa on mittaustietojen, niin kulutus kuin tuotantokin, toimittaminen Datahubiin. Netotuslaskennan suorittaa Datahub.

Miten netotus toimii?

Uudessa mittaustavassa kulutus ja tuotanto lasketaan mittausjakson sisällä yhteen. Jos kohteessa samanaikaisesti sekä kulutetaan että tuotetaan sähköä, tuotettu sähkö alentaa suoraan kulutetun sähkön määrää. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät kulutustiedot kyseiseltä ajanhetkeltä nollaa ja ylijäänyt osa näkyy verkkoon myytävänä tuotantona.

Esimerkki 1: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 3 kilowattituntia kulutusta ja 2 kilowattituntia tuotantoa, lopputulos on nettona 1 kilowattituntia kulutusta ja 0 kilowattituntia ylijäämätuotantoa.

Esimerkki 2: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 2 kilowattia kulutusta ja 3 kilowattia tuotantoa, lopputulos on nettona 0 kilowattituntia kulutusta ja 1 kilowattitunti ylijäämätuotantoa.

EnergiaOnlinen käytön raportoinnissa näkyy vielä erikseen kulutetun ja tuotetun energian määrä, mutta netotettu käyttö tulee näkymään käyttäjille tammikuun 2023 aikana. 

Mittausmuutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan se koskee 1.1.2023 alkaen automaattisesti kaikkia sähköntuottajia, joiden kulutus ja tuotanto mitataan samalla mittauslaitteella, ja tuotantolaitteisto on enintään 100 kVA.