Sähkösopimusten tiedot siirtyvät datahubiin 21.2.2022 - sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset muuttuvat

21.02.2022

Suomessa otetaan 21.2.2022 käyttöön uusi keskitetty tiedonvaihtoratkaisu sähkönmyyjien ja sähköverkkoyhtiöiden väliseen tiedonvälitykseen. Kun muutat uuteen osoitteeseen tai olet vaihtamassa sähkönmyyjää, kaikki sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön tarvitsema tieto liikkuu jatkossa Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin ylläpitämän keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Uudistuksella tavoitellaan sitä, että sähköasiakkaita voidaan jatkossa palvella entistä nopeammin, sujuvammin ja virheettömämmin.

Datahubia rakennettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota aukottomaan tietosuojaan. Suomen 3,7 miljoonan sähkönkäyttöpaikan kaikki asiakas-, sopimus- ja mittaustiedot ovat jatkossa datahubissa, mutta tietoja voi hakea vain se osapuoli, jolla on sopimuksen tai valtuutuksen kautta oikeudet noudettavaan tietoon. Datahubin toiminnasta vastaa Suomen kantaverkkoyhtiön Fingridin tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy.

Sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset muuttuvat 

Datahubin käyttöönoton yhteydessä myös sähkönkäyttöpaikkojen tunnukset muuttuvat. Jotta sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden väliset tiedonvaihtoprosessit voivat toimia virheettömästi, käyttöön otetaan GS1-järjestelmän mukaiset kansainvälisesti yksilöivät GSRN-tunnukset kaikille Suomen sähkönkäyttöpaikoille.

Uudet tunnukset ovat 18 merkkiä pitkiä numerosarjoja ja niitä tullaan jatkossa käyttämään sähkölaskuilla ja asiakasviestinnässä yksilöimään sähkönkäyttöpaikkoja yhdessä osoitteen kanssa. Sähkönkäyttöpaikan tunnuksen muutos ei muuta asiakkaan sopimusta tai vaikuta laskutukseen. Asiakkaiden ei siis tarvitse tehdä mitään muutoksen vuoksi.